Ho Chi Minh.

Ho Chi Minh.

Ho Chi Minh, l'any 1946. Autor Desconegut - This file has been extracted from another file : Ho Chi Minh 1946 and signature.jpg, Domini públic, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25126454El que va fer Ho Chi Minh pel seu poble no està en discussió. Que això ha significat un avenç enorme tampoc. Milions i milions d’éssers humans accedien així a avenços ja reconeguts en gran part de la Humanitat.

Què és llavors allò que ens crida l’atenció i alhora necessitem debatre? Precisament el que Batlle i Ordóñez assenyala a la mort de Lenin i que en la pàtria d’Ho Chi Minh ja ha pres un altre camí. Això de la construcció d’un capitalisme d’estat en oposició al capitalisme en general i com a alternativa a aquest, que contradiu els ensenyaments dels mestres.

La diferència sembla molt fina, fins a imperceptible, però ara ens fa comprendre allò que Lenin escrivia el 1916 sobre l’Imperialisme.

Fer tot el necessari en defensa de la gent, fer d’això causa de l’internacionalisme proletari i alhora que defensant l’aparell productiu de cada nació donar la baralla per incorporar-se amb el programa de defensa dels treballadors en el mercat mundial. Ho fan la Xina i el seu entorn, mentre el centre del capitalisme i del lliure comerç comença a desplaçar-se cap aquí.

Entendran els Partits Comunistes i les esquerres, bolcats des de la mort de Lenin, en els seus programes nacionals, que és necessari un programa que unifiqui a la població treballadora de tot el món?: Aquest és el desafiament.

Jorge Aniceto Molinari.
Dijous, 26 de desembre del 2019.